• Office Address: 100 Stinson Drive, Poplar Bluff, MO 63901
  • 573.785.7746, Text "Give" to 573.282.7171

General Baptists Expand to Japan

International Missions is pleased to announce that an effort is underway to expand the General Baptist family to Japan. This project is a joint project between the General Baptist Church of the Philippines, Inc. (GBCPI) and General Baptist International Missions (GBIM).

Under the leadership of Rev. Jaime Maputol, GBCPI has taken the bold step of moving in the direction of becoming an international mission organization. GBCPI is taking advantage of a simplified immigration policy put in place by Japan for Filipinos of Japanese descent.

General Baptist International Missions will provide a five-year annual block grant to help fund the project. Presently GBCPI and GBIM are working through the details of the memorandum of understanding (MOU). An initial development grant is expected to be released soon followed by five annual block grants rewarded each year in conformity to the MOU.

The mission in Japan is under the leadership of point person Nelson Odoy. Nelson served on the faculty of the Matigsalug Bible Institute (MBI) for 22 years eventually becoming “officer in charge” of MBI before resigning to move to Japan where he will now head the leadership team for the Japan mission. Teaching Pastor for the mission will be Pastor Joel Panlaan. Oversight for the mission will be by the board of trustees of the General Baptist Church of the Philippines, Inc. and GBCPI moderator Rev. Jaime Maputol. Initial funding for the project will be from annual block grants from General Baptist international Missions.

GBIM Director Mark Powell emphasized the importance of allowing GBCPI to take the lead on this project without undue outside interference. Social media and other outlets make it easy for communication to take place these days, but outside of encouraging words it is important to let this process proceed in such a way that GBCPI has not only official oversight of the project but actual oversight of the project. “The best thing we can do here is to help fund the establishment of the mission through block grants and perhaps send an occasional word of encouragement to the young mission in Japan,” Powell stated. Hopefully, the MOU will provide a roadmap toward success and self-support so that there is a funding start and end date and in the end a successful church plant capable of not only funding itself but expanding through future mission projects.

The Japan mission will be a member of the General Baptist Church of the Philippines, Inc. Of course, our prayer would be for it to eventually develop into its own national General Baptist body following the example of its mentor GBCPI. Perhaps someday there will be a General Baptist Church of Japan, Inc.!

We are very excited to see the General Baptist family growing by this move to Japan and perhaps even more excited to see the Philippines stepping up as an international missions organization. Our prayer is that this will become the impetus for an Asian missions movement among General Baptist and only the first of many future cooperative expansion projects between GBCPI and GBIM.

You may support this effort by visiting donate.generalbaptist.com (or text GIVE to 573-282-7171), select International Missions, and type “Japan Mission” in the notes box that appears. Or send your gift to Japan Mission, Attn: GBIM, 100 Stinson Dr., Poplar Bluff, MO. 63901 and write “Japan Mission” in the memo area of your check. All gifts for the “Japan Mission” will be managed by the General Baptist Church of the Philippines, INC. in accordance with the MOU. Thank you!

Mga General Baptists Nagpalapad sa Japan (Cebuano edition)

Nalipay ang Internasyonal nga Misyon sa General Baptist nga ipahibalo nga nagpadayon ang usa ka pagpaningkamot aron mapalapdan ang pamilyang General Baptist sa Japan. Ang kini nga proyekto usa ka hiniusa nga proyekto sa General Baptist Church of the Philippines, Inc. (GBCPI) ug General Baptist International Missions (GBIM).

Sa pagpangulo ni Rev. Jaime Maputol, ang GBCPI naghimo ug mga lakang ngadto sa direksyon nga mahimong usa ka internasyonal nga organisasyon sa misyon. Giisip sa GBCPI nga usa ka dakong oportunidad ang palisiya sa imigrasyon nga gipahimutang sa Japan alang sa mga Pilipino nga adunay kagikan sa Hapon.

Ang General Baptist International Missions makig-alayon niini pinaagi sa paghatag ug tinuig nga suportang pinansyal sa sulod sa lima ka tuig aron makatabang nga mapondohan ang proyekto. Kini subay sa mga detalye sa mermorya sa pagsabot (Memorandum of Understanding-MOU) nga ipahiluna ug pagauyunan sa GBCPI ug GBIM. Adunay pasiunang tabang pinansyal nga ihatag sa GBIM para sa pagpalambo sa maong nasugdan na nga proyekto. Mosunod niini ang pagsugod na sa tinuig nga tabang pinansyal sa sulod sa lima ka tuig subay sa MOU.

Ang misyon sa Japan naa sa pagpanguna ug pagdumala ni point person Nelson Odoy. Si Nelson nagserbisyo sa Matigsalug Bible Institute (MBI) sa 22 ka tuig nga sa ulahi nahimong “Officer-in-Charge (OIC)” sa MBI sa wala pa siya mohawa sa pagbalhin sa Japan diin siya karon ang mangulo sa team sa pagpanguna alang sa misyon sa Japan. Sa laing bahin, si Pastor Joel Panlaan ang gitahasan sa pagtudlo ug pagwali.

Ang kinatibuk-ang pagdumala sa Japan misyon napailalom sa board of trustees sa General Baptist Church of the Philippines, Inc. ug GBCPI moderator nga si Rev. Jaime Maputol. Ang inisyal nga pondo alang sa proyekto maggikan sa GBIM ug ipatigayon kini pinaagi sa GBCPI.

Gihatagan importansya ni GBIM Director Mark Powell ang kahinungdanon sa pagpanguna sa pagdumala sa GBCPI sa maong proyekto. Sa kasamtangan, tungod sa social media sama sa Facebook ug Instagram, mas gipasayon na ang komunikasyon. Apan ginaawhag ang tanan nga gamiton kini sa paghatag ug pagdasig sa atong mga kaigsuonan ug dili gamiton ang social media sa lain pang mga katuyuan nga mamahimong makadaot sa pagpalambo ug pagpadaun sa maong proyekto. Ginaawhag ang tanan nga musubay sa tamang proseso labaw na nga ang opisyal nga pagdumala sa proyekto anaa gayud sa GBCPI. “Ang labing maayo nga butang nga mahimo nato dinhi mao ang pagtabang nga mapondohan ang pagtukod sa misyon pinaagi sa block grants ug magpadala ug mga pagdasig ug makalipay nga mga pulong sa batan-ong misyon sa Japan,” gipahayag ni Powell. Ginalantaw nato nga ang maong MOU adunay pagsugod ug pagtapos sa paghatag ug pondo nga puhon makahatag ug maayo ug malampusong direksyon sa paglambo niining proyekto kung sa diin ang padulngan niini dili lamang mao ang pagtukod ug simbahan didto sa Japan ug mamahimong makasuporta sa kaugalingon, apan labaw sa tanan nga masangyaw ang Maayong Balita sa lain pang bahin sa nasud ug mapalapad pa ang buluhaton ug daghan pang umaabot nga proyekto ang masugdan didto pinaagi sa buluhaton nga nasugdan na karon.

Ang among panghinaut nga ang misyon sa Japan mahimong miyembro sa General Baptist Church of the Philippines, Inc. Labaw sa tanan, ang among pag-ampo nga unta kini molambo ngadto sa kaugalingon nga nasyonal nga lawas sa General Baptist nga nagsunod sa panig-ingnan niini nga GBCPI. Tingali usa ka adlaw adunay usa ka General Baptist Church saJapan, Inc.!

Nalipay kami nga makit-an ang pamilyang General Baptist nga ning-uswag sa kini nga pagsugod sa Japan ug tingali labi pa nga makita ang Pilipinas nga mamahimong usa ka international nga organisasyon sa misyon. Ang among pag-ampo nga kini mahimong kadasig alang sa usa ka kalihukan sa mga misyon sa Asya sa General Baptist ug mao lamang ang una sa daghang umaabot nga kooperatiba nga mga proyekto sa pagpalapad ug paglambo sa GBCPI ug GBIM.